|

Prototipat Repte 4: Spotify Reserves

Públic

Us vinc a presentar Spotify Reserves.
Amb Spotify Reserves la gent d’Spotify podrem organizar-nos millor el dia a dia, sent assistents o anfitrions de les noves sales, afiançant el nostre vincle i millorant el flux de treball.
Prototip:
https://www.figma.com/proto/ENXnkSLogvXB2AUxZfY5j4/repte-4—prototipat?page-id=501%3A2388&type=design&node-id=501-3390&viewport=1545%2C223%2C0.44&t=uhU6HASPl8ZpX9EZ-1&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=501%3A3390&mode=design
A continuació deixo el vídeo per al cap,…

Prototipat: Interactius i fluxe

Prototipat – Aula 1 | Prototipado – Aula 1
Públic

Contingut:
Per a aquest repte s’ha dissenyat les següents parts:

Sistema de disseny de l’app Spotify (instàncies i estils).
Exposició d’elements interactius del sistema (inclós a “enllaços”).
Fluxe de consolidació de reserva de l’aplicació per a solicitar reserves a la seu (inclós a “enllaços”)….

|

Disseny d’interacció: videocomunicació – Sketch

Diseño de Int. Procesos Métodos y Técnicas aula 2
Públic

Principals característiques de la proposta:
– Vidio és una aplicació de videocomunicació que permet realitzar trucades casuals o meets d’empresa. D’això se’n diu “tindre un vidio”.
– Permet afegir i treure contactes de la trucada en temps real….

|

Disseny d’interacció: videocomunicaci – Storyboard d’interaccions

Diseño de Int. Procesos Métodos y Técnicas aula 2
Públic

(1) Espero la trocada de la feina…
(2) Espero la trocada de la feina…
(3) Espero la trocada de la feina…
(4) Espero la trocada de la feina…
(5) Espero la trocada de la feina…
(6) Espero la trocada de la feina…

5.

|

Les ulleres del futur: Més enllà de la televisió – Un prototip d’interacció

Diseño de Int. Procesos Métodos y Técnicas aula 2
Públic

1. Presentació.
“Les ulleres del futur: Més enllà de la televisió” és un petit projecte per l’assignatura de Disseny d’Interacció on es fa un exercici predictiu d’interacció futura de l’ús de les ulleres dintre d’un marc especulatiu….

Disseny Centrat en l’Usuari: Interacció i videocomunicació – Value Proposition Canvas

Diseño de Int. Procesos Métodos y Técnicas aula 2
Públic

Elements a millorar:
Les comunicacions de caire corporatiu tenen l’inconvenient de veure’s afectades molt negativament quan l’acte comunicatiu esdevé incomplert. Una raó per donar-se aquesta circumstància és la vessant tècnica: requeriments o problemes de xarxa són uns exemples….

Repte 2: Avaluació heurística

Evaluación de la Usabilidad
Públic

Índex:
I. L’objecte de la investigació.

II. Dades de la intefície analitzada.

III. Metodologia emprada.

IV. Anàlisi heurístic.

V. Resum dels principals problemes esmentats.

VI. Inclusió i diversitat.

V. Bibliografia i recursos emprats.

I. L’objecte de la investigació:
Piskel és una aplicació gratuita i de codi obert que permet a l’usuari crear imatges en dues dimensions (sprites fixes o animats) fent servir la hipèrbole del píxel com a unitat gràfica,